เกณฑ์เงินกู้สามัญ

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

สมาชิก
(งวดเดือน)
วงเงินกู้
(เท่าเงินเดือน)
กู้ได้ไม่เกิน
(บาท)
งวดส่ง ผู้ค้ำประกัน ส่งหักเดือนแรก (ดอกเบี้ย 6.25)
ข/ป ข, ป / พ เงินต้น ดอกเบี้ย รวมชำระ
3 25 150,000 90 3 2 / 1 1,700 771 2,471
12 30 300,000 90 3 2 / 1 3,400 1,542 4,942
24 40 450,000 108 3 2 / 1 4,200 2,312 6,512
30 50 900,000 120 3 2 / 1 7,500 4,624 12,124
36 60 1,000,000 120 4 3 / 1 8,400 5,137 13,537
42 1,200,000 120 4 3 / 1 10,000 6,165 16,165
48 1,500,000 120 4 3 / 1 12,500 7,706 20,206
60 70 2,500,000 120 4 3 / 1 20,900 12,843 33,743
*หักหุ้นสะสม 20%
ข=ข้าราชการ, ป=ลูกจ้างประจำ, พ=พนักงานราชการ

เกณฑ์เงินกู้สามัญลูกจ้างชั่วคราว

สมาชิก
(งวดเดือน)
หุ้นสะสม
(บาท)
กู้ได้ไม่เกิน
(บาท)
งวดส่ง ผู้ค้ำประกัน ส่งหักเดือนแรก (ดอกเบี้ย 6.25)
ข,ป / พ, ช ข,ป/พ,ช36/พ, ช พ, ช เงินต้น ดอกเบี้ย รวมชำระ
3 4,000 20,000 18 - - / 1 / 1 3 1,200 103 1,303
12 9,000 45,000 30 1,500 232 1,732
24 14,000 70,000 42 1,700 360 2,060
36 25,000 100,000 60 1 / 4 - / 4 / - - 1,700 514 2,214
48 40,000 120,000 72 1 / 5 1 / 2 / - 1,700 617 2,317
60,000 150,000 84 1 / 6 1 / 2 / - 1,800 771 2,571
60 70,000 200,000 100 1 / 8 1 / 3 / - 2,000 1,028 3,028
72 80,000 250,000 108 1 / 3 / - 2,400 1,285 3,685
84 100,000 300,000 112 1 / 4 / - 2,700 1,542 4,242
96 130,000 400,000 120 2 / 7 1 / 4 / - 3,400 2,055 5,455
130,000 500,000 120 1 / 4 / - 4,200 2,569 6,769
120 150,000 600,000 120 2 / 8 1 / 5 / - 5,000 3,083 8,083
ข=ข้าราชการ, ป=ลูกจ้างประจำ, พ=พนักงานราชการ, ช=ลูกจ้างชั่วคราว, ช36=ลูกจ้างชั่วคราวอายุสมาชิก 36 งวดเดือนขึ้นไป

เกณฑ์เงินกู้สามัญลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพ

สมาชิก
(งวดเดือน)
หุ้นสะสม
(บาท)
กู้ได้ไม่เกิน
(บาท)
งวดส่ง ผู้ค้ำประกัน ส่งหักเดือนแรก (ดอกเบี้ย 6.25)
ข,ป / พ, ช ข,ป/พ,ช36/พ, ช พ, ช เงินต้น ดอกเบี้ย รวมชำระ
3 10,000 50,000 - - / 1 / 1 24 3 2,100 257 2,357
12 15,000 80,000 36 3 2,300 411 2,711
24 20,000 100,000 48 4 2,100 514 2,614
30 30,000 150,000 72 1 / 4 1 / 2 / - - 2,100 771 2,871
36 50,000 200,000 96 1 / 5 1 / 2 / - 2,100 1,028 3,128
60,000 250,000 100 1 / 2 / - 2,500 1,285 3,785
42 70,000 300,000 108 1 / 3 / - 2,800 1,542 4,342
48 80,000 400,000 120 1 / 3 / - 3,400 2,055 5,455
54 100,000 500,000 120 1 / 3 / - 4,200 2,569 6,769
60 140,000 700,000 120 1 / 6 1 / 4 / - 5,900 3,596 9,496
72 150,000 800,000 120 1 / 7 1 / 5 / - 6,700 4,110 10,810
ข=ข้าราชการ, ป=ลูกจ้างประจำ, พ=พนักงานราชการ, ช=ลูกจ้างชั่วคราว, ช36=ลูกจ้างชั่วคราวอายุสมาชิก 36 งวดเดือนขึ้นไป

แชร์ แชร์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000