เกณฑ์เงินกู้สามัญ

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

สมาชิก
(งวดเดือน)
หุ้นสะสม
(บาท)
กู้ได้ไม่เกิน
(บาท)
งวดส่ง ผู้ค้ำประกัน
ข,ป ข,ป / พ
3 20% 150,000 90 3 2 / 1
12 300,000 90 3 2 / 1
24 450,000 108 3 2 / 1
30 900,000 120 3 2 / 1
36 1,000,000 120 4 3 / 1
42 1,200,000 120 4 3 / 1
48 1,500,000 120 4 3 / 1
60 2,500,000 120 4 3 / 1
60 3,000,000 120 5 4 / 1
ข=ข้าราชการ, ป=ลูกจ้างประจำ, พ=พนักงานราชการ


เกณฑ์เงินกู้สามัญลูกจ้างชั่วคราว

สมาชิก
(งวดเดือน)
หุ้นสะสม
(บาท)
กู้ได้ไม่เกิน
(บาท)
งวดส่ง ผู้ค้ำประกัน
ข,ป / ช. ข,ป / ช.36 / ช. ช.36
3 25% 20,000 18 - / 3 - / 1 / 1
12 45,000 30
24 70,000 42
36 100,000 60 1 / 4 - / 4 / -
48 120,000 72 1 / 5 1 / 2 / - 6
150,000 84 1 / 6 1 / 2 / - 7
60 200,000 100 1 / 8 1 / 3 / - 9
72 250,000 108 1 / 3 / - 9
84 300,000 112 1 / 4 / - 10
96 400,000 120 2 / 7 1 / 4 / -
500,000 120 1 / 4 / -
120 700,000 120 2 / 8 1 / 5 / -
ข=ข้าราชการ, ป=ลูกจ้างประจำ, ช.=ลูกจ้างชั่วคราว, ช.36=ลูกจ้างชั่วคราวอายุสมาชิก 36 งวดเดือนขึ้นไป

เกณฑ์เงินกู้สามัญลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพ

สมาชิก
(งวดเดือน)
หุ้นสะสม
(บาท)
กู้ได้ไม่เกิน
(บาท)
งวดส่ง ผู้ค้ำประกัน
ข,ป / ช. ข,ป / ช.36 / ช.
3 25% 50,000 24 - / 3 - / 1 / 1
12 80,000 36
24 100,000 48 - / 4
30 150,000 72 1 / 4 1 / 2 / -
36 200,000 96 1 / 5 1 / 2 / -
250,000 100 1 / 2 / -
42 300,000 108 1 / 3 / -
48 400,000 120 1 / 3 / -
54 500,000 120 1 / 3 / -
60 700,000 120 1 / 6 1 / 4 / -
72 800,000 120 1 / 7 1 / 5 / -
72 900,000 120 1 / 8 1 / 5 / -
ข=ข้าราชการ, ป=ลูกจ้างประจำ, ช.=ลูกจ้างชั่วคราว, ช.36=ลูกจ้างชั่วคราวอายุสมาชิก 36 งวดเดือนขึ้นไป

แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000