แชร์ แชร์ แชร์

เกณฑ์เงินกู้สามัญข้าราชการและลูกจ้างประจำ

สมาชิก
(งวดเดือน)
หุ้นสะสม
(บาท)
วงเงินกู้
(เท่าเงินเดือน)
กู้ได้ไม่เกิน
(บาท)
ผู้ค้ำประกัน งวดส่ง ส่งหักเดือนแรก (ดอกเบี้ย 6.25)
ข/ป ข, ป / พ เงินต้น ดอกเบี้ย รวมชำระ
3 20% 25 150,000 3 2 / 1 90 1,700 771 2,471
12 30 300,000 3 2 / 1 90 3,400 1,542 4,942
24 40 450,000 3 2 / 1 108 4,200 2,312 6,512
30 50 900,000 3 2 / 1 120 7,500 4,624 12,124
36 60 1,000,000 4 3 / 1 120 8,400 5,137 13,537
42 1,200,000 4 3 / 1 120 10,000 6,165 16,165
48 1,500,000 4 3 / 1 120 12,500 7,706 20,206
60 70 2,500,000 4 3 / 1 120 20,900 12,843 33,743
ข=ข้าราชการ, ป=ลูกจ้างประจำ, พ=พนักงานราชการ

 

เกณฑ์เงินกู้สามัญลูกจ้างชั่วคราว

สมาชิก
(งวดเดือน)
หุ้นสะสม
(บาท)
กู้ได้ไม่เกิน
(บาท)
ผู้ค้ำประกัน งวดส่ง ส่งหักเดือนแรก (ดอกเบี้ย 6.25)
ข,ป / พ, ช ข,ป/พ,ช36/พ, ช พ, ช เงินต้น ดอกเบี้ย รวมชำระ
3 4,000 20,000 - - / 1 / 1 3 18 1,200 103 1,303
12 9,000 45,000 30 1,500 232 1,732
24 14,000 70,000 42 1,700 360 2,060
36 25,000 100,000 1 / 4 - / 4 / - - 60 1,700 514 2,214
48 40,000 120,000 1 / 5 1 / 2 / - 72 1,700 617 2,317
60,000 150,000 1 / 6 1 / 2 / - 84 1,800 771 2,571
60 70,000 200,000 1 / 8 1 / 3 / - 100 2,000 1,028 3,028
72 80,000 250,000 1 / 3 / - 108 2,400 1,285 3,685
84 100,000 300,000 1 / 4 / - 112 2,700 1,542 4,242
96 130,000 400,000 2 / 7 1 / 4 / - 120 3,400 2,055 5,455
130,000 500,000 1 / 4 / - 120 4,200 2,569 6,769
120 150,000 600,000 2 / 8 1 / 5 / - 120 5,000 3,083 8,083
ข=ข้าราชการ, ป=ลูกจ้างประจำ, พ=พนักงานราชการ, ช=ลูกจ้างชั่วคราว, ช36=ลูกจ้างชั่วคราวอายุสมาชิก 36 งวดเดือนขึ้นไป

 

เกณฑ์เงินกู้สามัญลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพ

สมาชิก
(งวดเดือน)
หุ้นสะสม
(บาท)
กู้ได้ไม่เกิน
(บาท)
ผู้ค้ำประกัน งวดส่ง ส่งหักเดือนแรก (ดอกเบี้ย 6.25)
ข,ป / พ, ช ข,ป/พ,ช36/พ, ช พ, ช เงินต้น ดอกเบี้ย รวมชำระ
3 10,000 50,000 - - / 1 / 1 3 24 2,100 257 2,357
12 15,000 80,000 3 36 2,300 411 2,711
24 20,000 100,000 4 48 2,100 514 2,614
30 30,000 150,000 1 / 4 1 / 2 / - - 72 2,100 771 2,871
36 50,000 200,000 1 / 5 1 / 2 / - 96 2,100 1,028 3,128
60,000 250,000 1 / 2 / - 100 2,500 1,285 3,785
42 70,000 300,000 1 / 3 / - 108 2,800 1,542 4,342
48 80,000 400,000 1 / 3 / - 120 3,400 2,055 5,455
54 100,000 500,000 1 / 3 / - 120 4,200 2,569 6,769
60 140,000 700,000 1 / 6 1 / 4 / - 120 5,900 3,596 9,496
72 150,000 800,000 1 / 7 1 / 5 / - 120 6,700 4,110 10,810
ข=ข้าราชการ, ป=ลูกจ้างประจำ, พ=พนักงานราชการ, ช=ลูกจ้างชั่วคราว, ช36=ลูกจ้างชั่วคราวอายุสมาชิก 36 งวดเดือนขึ้นไป