สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด


ที่ตั้ง : เลขที่ 22/8 หมู่ที่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ (043) 247520-1, 237643, 337381  โทรสาร กด 1

ฝ่ายสินเชื่อ 0864553140, 0864553141, 0864553143
Email: kphcoop.com@gmail.com

       

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์ เลขที่ 437-1-04965-6
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น

สมาชิกที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ กรุณาโทรแจ้งสหกรณ์ทุกครั้ง 


แชร์ แชร์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000