เสนอราคาการสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มฯ กรมธรรม์ที่ 5 6 และ 7 ปี 2566

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ
การสรรหาบริษัทประกันกรมธรรม์ที่ 5-6-7 ปี 2566.pdf
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000