ประกาศเรื่อง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีประกวดราคา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ
ประกาศ 2-2565 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล).pdf
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000