รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรทำอาหารว่าง วันที่ 4 สิงหาคม 2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ
รายชื่อผู้เข้าร่วมอาชีพเสริม 4 ส.ค.62.pdf
แชร์ แชร์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000