รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรทำอาหารว่าง วันที่ 3 สิงหาคม 2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบครับ

รายการไฟล์แนบ
รายชื่อผู้เข้าร่วมอาชีพเสริม 3 ส.ค.62.pdf
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000