ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (สหกรณ์อื่น)

รายละเอียด ตามไฟล์แนบครับ

รายการไฟล์แนบ
เชิญอบรมสัมมนาผู้ตรวจสอบกิจการ (สหกรณ์อื่น).pdf
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000