ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หน่วยงานภายในขอนแก่น)

ข่าวประชาสัมพันธ์