แจ้งสมาชิกตรวจสอบรายการโอน เดือนมิถุนายน 2561

รายการโอนเงิน

วันที่

สาขา

รหัสรายการ

จำนวนเงิน

03/06/2561334ATSDT7,000.00
07/06/25611103SDCH2,000.00

กรุณาติดต่อสำนักงานสหกรณ์ด่วน เพื่อปรับปรุงรายการรับชำระของท่าน

รายการไฟล์แนบ
-- ไม่มีไฟล์แนบ
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000