ตัวอย่างการใช้งาน เงินกู้ ATM

หลังจากรับเงินกู้แล้ว ท่านสามารถกดเงินได้ทุกตู้ ทุกธนาคาร

  

  

  

  

* ค่าธรรมเนียมกดเมนู สหกรณ์ออมทรัพย์ในเขต 8 บาท นอกเขต 10 บาท

รายการไฟล์แนบ
-- ไม่มีไฟล์แนบ
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000