แจ้งสมาชิกตรวจสอบรายการโอน เดือนเมษายน 2561

รายการโอนเงิน

วันที่

สาขา

รหัสรายการ

จำนวนเงิน

03/04/2561437โอนต่างธนาคาร8,000.00
03/04/2561405โอนผ่าน ATM3,500.00

กรุณาติดต่อสำนักงานสหกรณ์ด่วน เพื่อปรับปรุงรายการรับชำระของท่าน

รายการไฟล์แนบ
-- ไม่มีไฟล์แนบ
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000