แจ้งสมาชิกตรวจสอบรายการโอน เดือนมีนาคม 2561

รายการโอนเงิน

วันที่

สาขา

รหัสรายการ

จำนวนเงิน

01/03/25611140โอนผ่าน NetBanking4,400.00
31/03/2561594โอนผ่าน NetBanking3,500.00

กรุณาติดต่อสำนักงานสหกรณ์ด่วน เพื่อปรับปรุงรายการรับชำระของท่าน

รายการไฟล์แนบ
-- ไม่มีไฟล์แนบ
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000