แจ้งสมาชิกตรวจสอบรายการโอน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายการโอนเงิน

วันที่

สาขา

รหัสรายการ

จำนวนเงิน

21/02/25611055โอนผ่าน NetBanking5,000.00
24/02/2561437โอนจากธนาคารอื่น4,500.00
26/02/2561424โอนผ่าน NetBanking5,000.01
27/02/2561401โอนผ่าน ATM5,000.00

กรุณาติดต่อสำนักงานสหกรณ์ด่วน เพื่อปรับปรุงรายการรับชำระของท่าน

รายการไฟล์แนบ
-- ไม่มีไฟล์แนบ
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000