แจ้งสมาชิกตรวจสอบรายการโอน เดือนมกราคม 2561

รายการโอนเงิน

วันที่

สาขา

รหัสรายการ

จำนวนเงิน

03/01/2561422โอนผ่าน NetBanking15,000.00
07/01/25611140ฝากเงินสด5,000.00
26/01/2561517โอนผ่าน NetBanking8,000.00
29/01/2561415ฝากเงินสด2,000.00

กรุณาติดต่อสำนักงานสหกรณ์ด่วน เพื่อปรับปรุงรายการรับชำระของท่าน

รายการไฟล์แนบ
-- ไม่มีไฟล์แนบ
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000