แจ้งสมาชิกตรวจสอบรายการโอนเงิน เดือนตุลาคม 2560

รายการโอนเงิน

วันที่

สาขา

รหัสรายการ

จำนวนเงิน

02/10/2560415ฝากเงินสด2,000.00
30/10/2560415ฝากเงินสด2,000.00
30/10/2560467โอนผ่าน NetBanking1,000.00
31/10/2560406ฝากเงินสด4,500.00

กรุณาติดต่อสำนักงานสหกรณ์ด่วน เพื่อปรับปรุงรายการรับชำระของท่าน

รายการไฟล์แนบ
-- ไม่มีไฟล์แนบ
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000