แจ้งสมาชิกตรวจสอบรายการโอนเงิน เดือนกันยายน 2560

รายการโอนเงิน

วันที่

สาขา

รหัสรายการ

จำนวนเงิน

01/09/2560420ฝากเงินสด4,600.00
06/09/25601113ฝากเงินสด6,609.00
26/09/2560385โอนผ่าน NetBanking9,000.00

กรุณาติดต่อสำนักงานสหกรณ์ด่วน เพื่อปรับปรุงรายการรับชำระของท่าน

รายการไฟล์แนบ
-- ไม่มีไฟล์แนบ
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000