แจ้งสมาชิกตรวจสอบรายการโอนเงิน เดือนสิงหาคม 2560

รายการโอนเงิน

วันที่

สาขา

รหัสรายการ

จำนวนเงิน

28/08/25601206ฝากผ่านเครื่อง ADM4,000.00
29/08/2560437โอนต่างธนาคารด้วย ATM1,000.00
31/08/25601041ฝากด้วยเงินสด10,000.00

กรุณาติดต่อสำนักงานสหกรณ์ด่วน เพื่อปรับปรุงรายการรับชำระของท่าน

รายการไฟล์แนบ
-- ไม่มีไฟล์แนบ
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000