รับสมัครเพื่อรับเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ
ประกาศรับสมัครผู้แทน.pdf
ใบสมัครตัวแทน.pdf
แชร์ แชร์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000