รับสมัครผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ
ประกาศรับสมัครกรรมการ.pdf
ใบสมัครกรรมการ(ส.).pdf
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000