ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา

  • เงินเดือน 7,510 พร้อมค่าครองชีพตามระเบียบสหกรณ์
  • รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม - 12 เมษายน 2559 ณ สำนักงานสหกรณ์
  • รายละเอียดตามไฟล์แนบ
รายการไฟล์แนบ
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000