สมาชิกที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ เดือนมิถุนายน กรุณาตรวจสอบด่วน


วันที่

สาขา

รหัสรายการ

จำนวนเงิน

23/01/2558434ฝากด้วยเงินสด4,993.00
29/01/2558517โอนด้วย ATM7,000.00
31/01/2558422โอนด้วย ATM
1,640.00

กรุณาติดต่อสำนักงานสหกรณ์ด่วน เพื่อปรับปรุงรายการรับชำระของท่าน

รายการไฟล์แนบ
-- ไม่มีไฟล์แนบ
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000