เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตร ปี 2558 หมดเขต 31 สิงหาคม 2558

สมาชิกที่บุตรเคยได้รับทุนปี 2556 และ 2557 ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนในครั้งนี้  (หากขอจะถูกตัดสิทธิ์ 2 ปี)

กรณีบิดาและมารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ทั้งคู่  ให้เลือกใช้สิทธิ์เพียง 1 คนเท่านั้น  และหากมีบุตรหลายคน  ให้ส่งใบสมัครพร้อมกันได้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครตามไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ
ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร/ทุนสวัสดิการกรณีโสดหรือไม่มีบุตร ประจำปี 2558
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000