สมาชิกที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ กรุณาตรวจสอบด่วน

รายการโอนเงิน

วันที่

สาขา

รหัสรายการ

จำนวนเงิน

5/3/2558 302 ฝากด้วย ADM 3,000.00
9/3/2558 437 โอนผ่าน ATM 50,000.00
17/3/2558 422 โอนผ่าน ATM 5,500.00

กรุณาติดต่อสำนักงานสหกรณ์ด่วน เพื่อปรับปรุงรายการรับชำระของท่าน

รายการไฟล์แนบ
-- ไม่มีไฟล์แนบ
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000