ข่าวประชาสัมพันธ์

KPH-Easy Mobile

แอพลิเคชั่น สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อขยายการให้บริการสมาชิกผ่านมือถือ สะดวกง่าย ทุกที่ ทุกเวลา สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ คำนวณสิทธิ์การกู้ ฯลฯ อนึ่งเสมือนท่านอยู่ที่สหกรณ์ด้วยตนเอง

application qr_code

*ใช้ได้กับ iOS 11.0+, Android 5.0 ขึ้นไป.

รวมลิงค์สหกรณ์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000