graphic

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

จังหวัดขอนแก่น จำกัด

ชำระหนี้/ฝากเงิน

ธนาคาร : กรุงไทย สาขาศรีจันทร์
เลขบัญชี : 437-1-04965-6
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น

*โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ กรุณาโทรแจ้งทุกครั้ง

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ออมทรัพย์
3.00
ออมทรัพย์พิเศษ
3.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้ฉุกเฉิน
5.75
เงินกู้สามัญ
5.75
พัฒนาชีวิต
5.75
เคหะสงเคราะห์
5.75

ติดตามเรา

>

ข่าวประชาสัมพันธ์

KPH-Easy Mobile

แอพลิเคชั่น สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อขยายการให้บริการสมาชิกผ่านมือถือ สะดวกง่าย ทุกที่ ทุกเวลา สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ คำนวณสิทธิ์การกู้ ฯลฯ อนึ่งเสมือนท่านอยู่ที่สหกรณ์ด้วยตนเอง

application qr_code

*ใช้ได้กับ iOS 11.0+, Android 5.0 ขึ้นไป.

รวมลิงค์สหกรณ์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000