แจ้งสมาชิกตรวจสอบรายการโอนเงิน เดือนกันยายน 2560

แชร์ แชร์ แชร์

รายการโอนเงิน

วันที่

สาขา

รหัสรายการ

จำนวนเงิน

01/09/2560420ฝากเงินสด4,600.00
06/09/25601113ฝากเงินสด6,609.00
26/09/2560385โอนผ่าน NetBanking9,000.00

กรุณาติดต่อสำนักงานสหกรณ์ด่วน เพื่อปรับปรุงรายการรับชำระของท่าน

รายการไฟล์แนบ
-- ไม่มี

ข่าวประชาสัมพันธ์