สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น
ธนาคาร : กรุงไทย สาขาศรีจันทร์
เลขที่บัญชี : 437-1-04965-6

สมาชิกที่โอนเงินเข้าบัญชี กรุณาโทรแจ้งทุกครั้ง หรือ แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่

โทรศัพท์ (043) 247520-1, 237643, 337381 โทรสาร กด 1

ฝ่ายสินเชื่อ 0864553140, 0864553141, 0864553143 
Email: kphcoop.com@gmail.com

อย่าลืม! เพิ่มเพื่อน @support ไว้ตอบปัญหาให้ท่าน สมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบและยืนยัน Email เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากสหกรณ์ ด้วยครับ

คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ

ติดตามเรา

>

ข่าวประชาสัมพันธ์

Timeline

เมื่อ 3 เดือน
เรียนสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และประสงค์จะขอเงินช่วยเหลือจาก สหกรณ์ฯ ให้ท่านทำหนังสือเข้ามาที่สหกรณ์ เอกสารได้แก่ 1) หนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้มีผู้ใหญ่บ้านรับรอง 2) ภาพถ่ายพื้นที่ 3) สำเนาบัตร ประชาชน 4) สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสัญญาเช่า ถ้าเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถนำมายื่นที่สหกรณ์ โต๊ะธุรการ ภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นี้
เมื่อ 3 เดือน
เรียนสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และประสงค์จะขอเงินช่วยเหลือจาก สหกรณ์ฯ ให้ท่านทำหนังสือเข้ามาที่สหกรณ์ เอกสารได้แก่ 1) หนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้มีผู้ใหญ่บ้านรับรอง 2) ภาพถ่ายพื้นที่ 3) สำเนาบัตร ประชาชน 4) สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสัญญาเช่า ถ้าเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถนำมายื่นที่สหกรณ์ โต๊ะธุรการ ภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นี้
เมื่อ 8 เดือน
วิธีกรอกข้อมูลเพื่อคำนวณเงินกู้ 1) เงินเดือน ระบบจะดึงเงินเดือนที่ท่านยื่นกู้ล่าสุด ถ้าไม่ตรง ให้ท่านป้อน เงินเดือน+เงินประจำตำแหน่ง 2) ค่าใช้จ่ายอื่น ให้ป้อนค่าใช้จ่ายในสลิป ที่ไม่รวมหักสหกรณ์ 3) % คงเหลือ ตามระเบียบ 4) หักกลบ กรณีสัญญาครบงวดสามารถหักกลบได้ ให้ติกหักกลบ ยอดที่คำนวณได้ในการกู้แต่ละประเภท จะใกล้เคียงกับที่คำนวณอยู่สำนักงานสหกรณ์
เมื่อ 8 เดือน
!!แจ้งสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน จึงทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิก และตอนนี้ การแก้ไขดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขออภัยสมาชิกทุกท่านมา ณ ที่นี้

ภาพกิจกรรม

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

รวมลิงค์สหกรณ์

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สาธารณสุขจันทบุรี
สาธารณสุขชลบุรี สาธารณสุขเชียงใหม่
สาธารณสุขตราด สาธารณสุขนครราชสีมา
สาธารณสุขเพชรบุรี สาธารณสุขแพร่
สาธารณสุขมหาสารคาม สาธารณสุขยโสธร
สาธารณสุขร้อยเอ็ด สาธารณสุขระยอง
สาธารณสุขลำปาง สาธารณสุขสกลนคร
สาธารณสุขสงขลา สาธารณสุขสมุทรสงคราม
สาธารณสุขสระบุรี สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลหาดใหญ่
ครูฉะเชิงเทรา ครูชลบุรี
ครูเชียงใหม่ ครูแพร่
ครูภูเก็ต ครูมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำรวจแห่งชาติ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ ปตท.
กรมป่าไม้ พนักงานการประปานครหลวง
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบริษัทการบินไทย
พนักงานไออาร์พีซี สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
กรมการปกครอง การสื่อสารแห่งประเทศไทย